Ongeza mali iliyopotea

Muondelezo wa ombi

Kwa mteja ambaye tayari alishawahi toa taarifa kwa njia ya hana haja tena ya kuanza kujisajili upya bali ,jaza fomu ifuatayo

Endelea na maombi yaliyowasilishwa na mwombaji ambaye anataka kuendelea na maombi.